Hoe vervang je een gazon?

Hoe vervang je een gazon?.

De snelste manier om een gazon te vernieuwen, is ongetwijfeld het leggen van nieuwe graszoden. Het feit dat het resultaat direct te zien is en dat het gazon na twee weken al betreden kan worden heeft veel aan de populariteit van graszoden bijgedragen.

Het verwijderen van een oud gazon.

De volgende stappen worden genomen bij het verwijderen van een oud gazon:

  • Met een graszodensnijder wordt eerst het oude gazon verwijderd.
  • De graszodensnijder heeft speciale messen die ervoor zorgen dat het oude gras van de ondergrond los gesneden wordt.
  • Deze losgesneden graszoden worden verwijderd en afgevoerd.
  • Afhankelijk van de grootte van het gazon wordt het gras afgevoerd en op de aanhanger gelegd of, bij grotere oppervlaktes, wordt het verwijderde gras in een container afgevoerd.
  • Vervolgens worden de laatste overgebleven resten van het gras, wortels en een enkele steen verwijderd, zodat er op een schone ondergrond de verdere voorbereidingen kunnen worden getroffen voor het leggen van de graszoden.

Het leggen van de graszoden

Nadat de ondergrond schoon is wordt er begonnen met de werkzaamheden van de grond. De volgende stappen worden hierbij gehanteerd:

  • Als eerste wordt de grond gefreesd. Het frezen van de grond is nodig om de grond los te maken waardoor het een fijne structuur krijgt en bovendien zorgt voor een goede beluchting waardoor het gras beter kan wortelen.
  • Na het frezen wordt door het harken van de ondergrond de hoogte bepaald. Hierbij worden ook nog eens de overgebleven resten wortels etc. die tijdens het frezen naar boven zijn gekomen eruit geharkt
  • Na het frezen en harken wordt met een zware wals de bodem gelijkmatig verdicht, zodat er geen verzakkingen optreden.
  • Na het walsen wordt de grond licht geharkt, geëgaliseerd en waterpas gemaakt. Bij het egaliseren moet rekening worden gehouden met de bestaande hoogtes in de tuin zoals een terras, borders en bestrating.
  • Dan volgt het leggen van de graszoden. De volgorde van het uitrollen van de zoden is belangrijk. Zo moet er begonnen worden met de langste rechte zijde, de zogenaamde kopmat. De kopmat zorgt ervoor dat het goed aansluit op de bestrating en zorgt voor stevigheid. De overige graszoden worden haaks tegen de kopmat gelegd. Als laatste worden de graszoden volledig passend gesneden zodat er geen open stukken overblijven.

Werkzaamheden na het leggen van de graszoden

Door de pas gelegde graszoden te walsen worden de graszoden dicht tegen de grond aan gedrukt waardoor ze sneller zullen gaan wortelen. Meteen na het walsen moet het gazon goed gesproeid worden. Er mag de eerste dagen gesproeid worden als de zon schijnt. Daarna uitsluitend besproeien in de ochtend of avonduren of gedurende de dag als het bewolkt is. Als er gesproeid wordt in de zon dan kan het gras verbranden en ontstaan er bruine plekken in het gazon.

Vrijblijvende offerte?

Graszoden


Oppervlakte M²

Soort ondergrond


Gazonmest

Oud gazon verwijderen en afvoeren?

Vragen?